ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﺩﺭ ﺍﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻤﺮﺪ

ﺩﺭ ﺍﻦ ﻋﺸﻖ ﻮ ﻣﺮﺩﺪ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺡ ﺬﺮﺪ


ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﻭ ﺯﻦ ﻣﺮ ﻣﺘﺮﺳﺪ

ﺰ ﺍﻦ ﺧﺎ ﺑﺮﺁﺪ ﺳﻤﺎﻭﺍﺕ ﺑﺮﺪ


ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﻭ ﺯﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﺒﺮﺪ

ﻪ ﺍﻦ ﻧﻔﺲ ﻮ ﺑﻨﺪﺳﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮ ﺍﺳﺮﺪ


ﺗﺸﻪ ﺑﺮﺪ ﺣﻔﺮﻩ ﺯﻧﺪﺍﻥ

ﻮ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺸﺴﺘﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻩ ﻭ ﺍﻣﺮﺪ


ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻪ ﺶ ﺷﻪ ﺯﺒﺎ

ﺑﺮ ﺷﺎﻩ ﻮ ﻣﺮﺩﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺪ


ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﻭ ﺯﻦ ﺍﺑﺮ ﺑﺮﺁﺪ

ﻮ ﺯﻦ ﺍﺑﺮ ﺑﺮﺁﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺭ ﻣﻨﺮﺪ


ﺧﻤﻮﺷﺪ ﺧﻤﻮﺷﺪ ﺧﻤﻮﺷ ﺩﻡ ﻣﺮﺴﺖ

ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺴﺖ ﺍﻨ ﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﻔﺮﺪحضرت مولانا

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 7:13

close
تبلیغات در اینترنت