رنک الکسا شما بروز شد : 0 عهد صحبت

عهد صحبت

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
دلم در دست او گیر اسیت
خودم از دست او دلگیر
عجب دنیای بی رحمی
دلم گیر است و دلگیرم

حسین منزوی
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 7:13
برچسب‌ها :
ﺩﺭ ﺭﻩ ﻋﺸﻘﺖ ﺍ ﺻﻨﻢ ﺷﻔﺘﻪ ﺑﻼ ﻣﻨﻢ ﻨﺪ ﻣﻐﺎﺮﺕ ﻨ ﺑﺎ ﻏﻤﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﻨﻢ ﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺍ ﺯﻟﻒ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺴﺘﻪ ﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﺭﺳﺘﻪ ﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺪﺍﻣﻨﻢ ﺷﺮ ﺗﻮ ، ﺷﺮ ﺗﻮ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻮ ، ﺛﻤﺮ ﺗﻮ ﺷﻤﺲ ﺗﻮ ، ﻗﻤﺮ ﺗﻮ ﺫﺭﻩ ﻣﻨﻢ ، ﻫﺒﺎ ﻣﻨﻢ ﻧﺨﻞ ﺗﻮ ، ﺭﻃﺐ ﺗﻮ ﻟﻌﺒﺖ ﻧﻮﺵ ﻟﺐ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﺍﺩﺏ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺑ ﻧﻮﺍ ﻣﻨﻢ ﻌﺒﻪ ﺗﻮ ، ﺻﻨﻢ ﺗﻮ ﺩﺮ ﺗﻮ ، ﺣﺮﻡ ﺗﻮ ﺩﻟﺒﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﻮ
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 7:13
برچسب‌ها :
تنهاترین پرنده ی دنیا به عزیزترین درخت تمام دنیاها خیلی "دوستت دارم" بدهکار است. خودش می داند که هرچه هم آوازهای عاشقانه بخواند دل درختش دیگر آن نمی شود که قدیم ترها بود. درختش دیگر چاقو نمی خواهد که چشم های پرنده اش را دربیاورد بردارد برای خودش. دیگر برای پرنده شعرهای عاشقانه نمی گوید. پرنده تمام ا
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 7:13
برچسب‌ها :
صدا سر میدهم در کوه کجایید ای جوانی ،شادکامی ،کامرانی ها جواب آمد به صد اندوه کجایید ای جوانی ،شادکامی ،کامرانی ها
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 7:13
برچسب‌ها :
هنوزم ز خُردی به خاطر در است/که در لانه ی ماکیان برده دست به منقارم آن سان به سختی گزید/که اشکم چو خون از رگ، آن دم جهید پدر خنده بر گریه‌ام زد که «هان/وطن‌داری آموز از ماکیان» علامه میرزا علی اکبر دهخدا
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 7:13
برچسب‌ها :
ﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺪﻡ ﻧﻈﺮ ﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﻬﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻢ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺪﻥ ﺭﺧﺖ ﻫﻤﻮ ﺻﺒﺎ ﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻮُﻪ ﺑﻪ ﻮﻪ ﻮ ﺑﻪ ﻮ ﻣ ﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻕ ﺗﻮ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺟﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﺟﻠﻪ ﻢ ﺑﻪ ﻢ ﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﺸﻤﻪ ﺟﻮ ﺑﻪ ﺟﻮ منسوب به طاهره قرةالعین
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 7:13
برچسب‌ها :
ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﺩﺭ ﺍﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻤﺮﺪ ﺩﺭ ﺍﻦ ﻋﺸﻖ ﻮ ﻣﺮﺩﺪ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺡ ﺬﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﻭ ﺯﻦ ﻣﺮ ﻣﺘﺮﺳﺪ ﺰ ﺍﻦ ﺧﺎ ﺑﺮﺁﺪ ﺳﻤﺎﻭﺍﺕ ﺑﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﻭ ﺯﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﺒﺮﺪ ﻪ ﺍﻦ ﻧﻔﺲ ﻮ ﺑﻨﺪﺳﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮ ﺍﺳﺮﺪ ﺗﺸﻪ ﺑﺮﺪ ﺣﻔﺮﻩ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻮ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺸﺴﺘﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻩ ﻭ ﺍﻣﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻪ ﺶ ﺷﻪ ﺯﺒﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﻩ ﻮ ﻣﺮﺩﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﻭ ﺯﻦ ﺍﺑﺮ ﺑﺮﺁﺪ ﻮ ﺯﻦ ﺍﺑﺮ ﺑﺮﺁ
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 7:13
برچسب‌ها :
موج این بار چنان کشتی طاقت بشکست
که عجب دارم اگر تخته به ساحل برسد

سعدی
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 11:43
برچسب‌ها :

ز تو هر صباح عیدی

ز تو هر شب ست قدری

نه چو قدر عامیانه

که شبی بود مقدر


مولانا


نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 11:43
برچسب‌ها :
من عاشق جانبازم،از عشق نپرهیزم/من مست سر اندازم،از عربده نگریزم گویند رفیقانم از عشق نپرهیزی؟/از عشق بپرهیزم،پس با چه در آمیزم؟ پروانه ی دمسازم،می سوزم و می سازم/از بیخودی و مستی،می افتم و می خیزم گر سر طلبی من سر در پای تو اندازم/ور زر طلبی من زر اندر قدمت ریزم فردا که خلایق را از خاک بر انگیزند/بی
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 11:43
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد