ﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺪﻡ ﻧﻈﺮ

ساخت وبلاگ
چکیده : ﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺪﻡ ﻧﻈﺮ ﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﻬﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻢ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺪﻥ ﺭﺧﺖ ﻫﻤﻮ ﺻﺒﺎ ﻓﺘﺎﺩ... با عنوان : ﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺪﻡ ﻧﻈﺮ بخوانید :

ﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺪﻡ ﻧﻈﺮ ﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﻬﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ

ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻢ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ


ﺍﺯ ﺩﺪﻥ ﺭﺧﺖ ﻫﻤﻮ ﺻﺒﺎ ﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻮُﻪ ﺑﻪ ﻮﻪ ﻮ ﺑﻪ ﻮ


ﻣ ﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻕ ﺗﻮ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﺪﻩ ﺍﻡ

ﺩﺟﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﺟﻠﻪ ﻢ ﺑﻪ ﻢ ﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﺸﻤﻪ ﺟﻮ ﺑﻪ ﺟﻮمنسوب به

طاهره قرةالعین

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 7:13