ﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺪﻡ ﻧﻈﺮ | بلاگ

ﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺪﻡ ﻧﻈﺮ

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

ﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺪﻡ ﻧﻈﺮ ﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﻬﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ

ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻢ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ


ﺍﺯ ﺩﺪﻥ ﺭﺧﺖ ﻫﻤﻮ ﺻﺒﺎ ﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻮُﻪ ﺑﻪ ﻮﻪ ﻮ ﺑﻪ ﻮ


ﻣ ﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻕ ﺗﻮ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﺪﻩ ﺍﻡ

ﺩﺟﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﺟﻠﻪ ﻢ ﺑﻪ ﻢ ﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﺸﻤﻪ ﺟﻮ ﺑﻪ ﺟﻮمنسوب به

طاهره قرةالعین

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 ساعت: 7:13